Menighedsrådsmøderne er åbne møder.

Møderne holdes i Længen kl. 18:30.

Alle er velkomne