Find kontaktoplysninger

Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21 tirsdag kl. 09-12:00
mail bkj@km.dk

Sognepræst Annette Kruhøffer
Storegade 24, 4171 Glumsø

Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Tlf. 20 84 67 38
mail amak@km.dk

Organist Santa Reinbergs
Mandag og fredag er fridage.
Tlf. 51 39 41 73

Kirkesanger Linn Lenna
Tlf.: 29 93 61 11

Graver
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Kontortid mand-tors. kl. 10-14:00
Tlf. 59 51 27 85
kontor@sctolai.dk
www.kalundborgkirkegaard.dk

Menighedsrådet
Mail: 9519@sogn.dk

Fmd. for det fælles menighedsråd,
Anni Olsen
Bøgevej 43, 4171 Glumsø,
Tlf. 28 72 39 47
Privat mail: ao@turbopost.dk

Næstfmd. for det fælles menighedsråd,
Dorthe Mortensen,
Næsbyvej 31 A, 4171 Glumsø,
Tlf. 23 32 21 19,
Privat mail: donimo@hotmail.dk

KIRKEVÆRGER

Glumsø Kirke:
Lars Naalund Tlf.: 20451097 mail: larsnaalund@gmail.com

Næsby og Bavelse Kirker:
Vacant

Webmaster www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
Mail: 7519@sogn.dk

Fødsler
Anmeldelse af fødsler indberettes af jordemoder til sognepræsten.

Navngivning, omsorgs- og ansvarserklæring
Anmeldes på www.borger.dk

Navneændring
Anmeldes på www.borger.dk

Dødsfald
Anmeldes på www.borger.dk
Vedrørende bisættelse eller begravelse kontakt sognepræst Annette Kruhøffer.