Anmeldelse af fødsel


Fødsler indberettes af jordemoderen til sognepræsten.Anmeldelse af dødsfald


Anmeldes digitalt på www.borger.dk. Tidspunktet for bisættelse eller begravelse aftales med sognepræsten.Kirkelige handlinger


Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og bisættelse eller begravelse henvender man sig til sognepræsten for nærmere aftale.

Lørdagsdåb finder så vidt muligt sted den første lørdag i måneden. Kan det ikke lade sog gøre, så kontakt sognepræsten. Så finder vi en løsning.

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf. 70 26 27 27, hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før. Er man ikke visiteret til handicapkørsel, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf. 55 77 72 72. Bestil venligst dagen før.Adgang til kirkerne i kørestol


Glumsø Kirke har køreramper, der letter adgangen til våbenhus og kirkerum. Adgang til kirkegården er lettest fra indgangen ved Nyvej. Kontakt gerne graveren, hvis du har brug for hjælp, på tlf.: 57642054. Det vil være en stor hjælp for graveren, hvis du kommer senest 10 min. før gudstjenesten eller den kirkelige handling.


Bavelse Kirke er meget kørestolsvenlig, da der ikke er trapper ind til kirkegården og kirken.


Ved Næsby Kirke er den letteste indgang til kirke og kirkegård fra nordsiden. Der er ingen trapper ind til kirken.