Fra Menighedsrådet


På menighedsmødet i juni i Længen, var der tilslutning til Menighedsrådets forslag om at søge sammenlægning af vores tre sogne.

Behovet er opstået, fordi loven om menighedsråd er ret stram af hensyn til demokratiet. Der skal være et bestemt antal medlemmer fra hvert sogn i menighedsrådet. Bavelse sogn er så lille, at vi ikke kan opfylde kravet.

Ved at slå sognene sammen, ændrer vi ikke på måden, vi arbejder sammen på. Vi vil stadig have tre kirker og som hidtil søndagsgudstjeneste på skift.

Den endelige beslutning træffes af Kirkeministeriet og underskrives af dronningen. Med medlemmernes opbakning går vi i gang med at søge tilladelse.


Læs formand Anni Olsens referat af mødet og beslutningen under fanen Menighedsrådet.


Gammel - smuk og helt moderne bolig

Renoveringen af Glumsø Præstegård fandt sted umibbelbart før den nuværende sognepræst Annette Kruhøffer blev ansat. Da håndværkerne var rykket ud af den 184 år gamle og bevaringsværdige præstegård inviterede Menighedsrådet hele menigheden til Åbent Hus.

Det arkitektonisk smukke og karakteristiske stuehus til den trelængede avlsgård
blev opført i sommeren 1834 af Poul Bendtsen. Den gamle bindingsværksgård brændte d. 15. april, men allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres. Hastværket betød imidlertid intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Da Menighedsrådet gik igang med renoveringsprojektet, skulle der tages mange hensyn til bevaringsværdien, og mange eksperter har været ind over for at godkende menighedsrådets ønsker. Den gamle, smukke præstegård er nu en moderne bolig til den præst, der skal ansættes i efteråret.