Sognepræst ved Glumsø-Bavelse-Næsby kirker

At være præst er ikke et almindeligt job – det er stadig et kald. Jeg plejer at sige, at min træffetid er hverdage i dagtimerne eller i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i weekenden.

Man kan dog akut få brug for at tale med præsten, og jeg kan nås via mail på amak@km.dk eller en opringning på 20 84 67 38. Min fridag er om mandagen, og der kan jeg være længe om at besvare henvendelser.  

Annette Kruhøffer