Glumsø Kirke

Kirkeanlægget

Glumsø kirke er i sin nuværende skikkelse en langhusbygning med romansk midtparti, gotisk vestforlængelse, langhuskor fra 1859 og to tilbygninger – tårn i vest og våbenhus ligeledes fra 1859. Af den romanske bygning står kun skibets langmure, opført af regelmæssigt hugne granitkvadre.

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)
Kirken ligger centralt i byen, højt placeret på kanten af en skråning, hvor terrænet falder ned mod Glumsø Sø og den gamle bydel omkring søen. Kirken er meget synlig i den gamle bydel syd og sydvest for kirken.

Den gamle vejstruktur i byen knytter sig til kirken, og vejen fører rundt om kirken, hvorfra der er en flot udsigt over Glumsø Sø. Vest og nord for kirken passerer landevejen igennem byen. Kirkebygningen er ikke særlig synlig fra landevejen, men kirkegården har mod nord en væsentlig kontakt til landevejen og det ubebyggede areal nord for kirken og præstegården.

Fra kirkegården er der en flot udsigt over Glumsø Sø mod nord, hvor man fra kirkens indgangsparti kan se langt ud over søområdet. Fra den nordlige del af kirkegården er der visuel kontakt med det ubebyggede areal midt i byen.

Kirken har en klar tilknytning til Glumsø Sø, og området omkring den.


Glumsø kirke ligger omgivet af bymæssig bebyggelse og har ingen direkte fysisk kontakt med det omkringliggende landskab. Dens høje placering på skrænten ned imod Glumsø Sø har derfor afgørende betydning for dens store synlighed i hele området omkring søen.

Kirken er meget synlig fra søen og i størstedelen af områderne omkring søen, afhængig af beplantning og terrænets bevægelse i det enkelte område. Området på den vestlige side af søen er præget af en fabriksbygning og områderne omkring den, som tager en del af indsynet til kirken fra denne side. Fra den sydlige del af søområdet og et stykke ind i land, er der derimod god kontakt til kirken.

Kirken er ikke markant synlig i de øvrige områder omkring byen. Fra nordvest er der dog enkelte indblik til selve kirketårnet, som her rejser sig over bebyggelsen i byen. Fra nord har der sandsynligvis tidligere været en kontakt til det højere beliggende landskab, men bebyggelsen i byen hindrer visuel kontakt.

Fotobeskrivelse fra Glumsø Kirke