Orgel

Glumsø Kirkes orgel er fra 1979 med 12 stemmer. Orgelbyggeren er Carsten Lund.

Krucifiks

Krucifikset på skibets nordvæg er dygtigt sengotisk arbejde. Selve figuren er 54 cm. høj med greneflettet tornekrone, lukkede øjne og krampagtigt strakte ben. Korstræet har kraftig hulstavkant og endecirkler med glatte konkave felter. På den nederste har der været en trætap.