Prædikestol

Glumsø Kirkes prædikestol fra 1650 - 54 er ligesom altertavlen et værk af Abel Schrøder.

Storfelternes reliefter forestiller Marie bebudelse, Kristi fødsel, omskærelsen, kongernes tilbedelse og Kristi dåb i Jordan. De er alle indrammede glatte lister og kronede af bruskede topornamenter.

Prædikestolen er renoveret i 2007.

Døbefont

Glumsø Kirkes døbefont er romansk og udhugget af ét stykke granit. Noget under kummens øverste rand løber en lille tovstav, mens en anden meget tyk tovstav, findes øverst på den lave cylindriske fod. Der er intet afløb.

Det gamle dåbsfad var af tin stemplet med en kronet rose. På randen af det tikantede fad er der to håndtagsringe. Der er også et lille felt, hvor der er indgraveret følgende teks med versalskrift: "Anno 1622 den 2o. Januarrius lodt Her Niells Hansen och Niels Ipsen Kyerckeverge ud i Glumse bekoste dette becken på Kierkens Bekostnung". Dette fad hænger nu i kirken.

Det nye dåbsfad er en kopi af det gamle.