Glumsø Præstegård skaber med sin smukke trelængede avlsgård og karakteristiske stuehus et arkitektonisk fuldendt miljø omkring kirken.

Den blev opført af Poul Bendtsen i løbet af sommeren 1834, da den gamle bindingsværksgård, der lå nærmere kirken, var brændt den 15. april. Allerede i oktober samme år var man så vidt, at den fuldførte bygning kunne forsikres.

Hastværket betød tilsyneladende intet for kvaliteten, hverken kunstnerisk eller håndværksmæssigt.

Ikke mindst fra Storegade kan man beundre det 11 vinduesakser lange stuehus, som er opført i hvidtet grundmur på høj tjæret sokkel med det halvt afvalmede stråtag brudt af runde kviste.

Der er et enestående samspil mellem stuehusets grundmur og udlængernes egebindingsværk. Som det er almindeligt på Sjælland er stolperne rejst direkte på syldstenene, uden gennemgående fodrem.

I foråret 1976 blev en af længerne indrettet til konfirmandstue og mødelokale. Denne del af præstegården omtales normalt blot som "Længen".

Glumsø Præstegård er fredet.

(se kort med præstegårdens og "Længens" beliggenhed og adresse)