Glumsø Kirke

Glumsø Kirke ligger temmelig højt, og kirkegården har et brat fald mod syd og vest, mens der er fladt terræn mod nord og øst. Når man står på trappen ved indgangsdøren til våbenhuset, er der en storslået udsigt over Glumsø sø. (Se kort med kirkens beliggenhed og adresse).Selve kirkebygningen består af et langhus med romansk midterparti og et gotisk vestparti. Østpartiet er, ligesom tårn og våbenhus, blevet bygget i nyere tid. Koret blev bygget i 1859 og tårnet og våbenhuset i 1878.

Af den romanske kirke er der kun bevaret langmurene. De er over 5 m høje og består af regelmæsigt kvadderhugget granit.

Den oprindelige syddør er omdannet, og norddøren er sløjfet i forbindelse med etablering af et nyt vindue. Af de oprindelige detaljer kan man kun finde de to helt tilmurede vinduer umiddelbart øst for dørene. Man kan derfor ikke sige noget om, hvor lang den oprindelige kirke har været.

I 1400 tallet foretog man vestforlængelsen, og denne tilbygning er af munkesten i munkeskifte. Under gesimsen er der dog savskifte, og man kan se spor af et spidsbuet sydvindue vest for det nuværende. Dette vindue erstatter et bredere og fladbuet vindue mod syd.

Glumsø Kirke er normalt åben for besøgende tirsdag-fredag mellem kl 9 og kl. 16 eller ved henvendelse jf. opslag ved kirken.

Glumsø Kirke har anskaffet køreramper, så kørestolsbrugere kan komme ind i våbenhus og kirkerum. Adgangen for kørestolsbrugere sker lettest over kirkegården fra indgangen ved Nyvej. Kontakt gerne graveren, hvis du har brug for hjælp, på tlf.: 57642054

Fotobeskrivelse af Glumsø Kirke

Fotobeskrivelse af Glumsø Kirke Klik her