Nedenstående tekst og billeder stammer fra et hæfte, udarbejdet af Else Marie Tramm og med fotos af Eigil Tramm, for det daværende Næsby Menighedsråd i 2008.

Næsby Kirke ligger højt placeret i landskabet. Fra kirken er der mod nord en meget smuk udsigt over Susådalens kuperede landskab og mod sydvest Næsbyholm Storskov. (Se kort med kirkens beliggenhed og adresse).

Kirken er en romansk kirke af kampe- og frådsten. De ældste dele af kirken er fra omkring år 1100. Næsby Kirke har oprindeligt udgjort et for Midtsjælland karakteristisk dobbeltanlæg af kirke og herregård. Herregården, Næsbygaard, blev afbrændt i 1535 under Grevens Fejde. I stedet for opførtes Næsbyholm, ca. 1585.

Omkring år 1500 blev kirkens kor forlænget, der skulle være plads til nu forsvundne herremandsgravsteder. Sakristiet på kirkens nordside og tårnet blev føjet til samtidig. Kapellet, som ses i højre side af forsidebilledet, er fra det 17. århundrede. Næsten hele kirken blev ombygget i 1875-76. Moderniseringen stod arkitekt Christian Hansen for. Kirken blev selvejende 1. oktober 1969 og er gennemgribende istandsat 1979-84.

Den letteste indgang til Næsby kirke og kirkegård er fra nordsiden. Der er ingen trapper ind til kirken.

I kirkens våbenhus under trappen til pulpituret (trappen op til orglet) står den gamle klokke. Den er fra 1489 og blev i året 1996 udskiftet pga. en stor revne. Den nye klokke er støbt af fir- maet Petit og Fritsen i Holland og hænger i et 100 år gammelt klokkeværk. På såvel den gamle som den nye lille klokke står indskriften: "Du ærens konge kom med fred."

I kirkens våbenhus' modsatte side er opsat en ligsten af kalksten over tidligere sognepræst i Næsby, Jørgen Laursen Bentsen. Han var sognepræst her i 49 år og heraf 13 år som provst. Han havde 3 hustruer. 1) Boel Nielsdatter, død 1630,28 år 2) Sophie Hansdatter, død 1654,45 år 3) Do- rothe Pederdatter, død 1685,73 år. Med disse hustruer fik han henholdsvis 3, 19 og 7 børn. Han døde 1676. Ligstenen er sat af hans efterlevende.

Selve kirkerummet har hvidkalkede vægge. Bænkene dominerer skibet med den varme, rødviolette jordfarve, dodenkop, dødens farve. Prædikestolens farver er afstemt med bænkenes.

Denne farve genfindes i kirkens fornemste udsmykning, korbuekrucifikset, der hænger højt i midten af koret, over døbefont og alterbord. Krucifikset er fra årene 1475-1500, fremstillet af den lübeckske mester Bernt Notkes skole. Efter at krucifikset har været stillet til side i en årrække, blev det bragt til ære og værdighed under den store renovering 1979-84. Malermester Asger Larsen, Sorø, renoverede det ved denne lejlighed.

I tidligere tider var der herremandsbegravelser i kirken, hvortil der var nedgang fra koret.

Alterbordet og gulvet er fra 1979 - 1984. Alteret er et solidt og fritstående bord. Bordpladen er af lys eg, som hviler på to granitben af samme type som døbefonten. På alterbordet ses de to stager, som er fra sengotisk periode, ca. 1400 - 1525.

På korets sydside hænger der et krucifiks af bly fra omkring år 1700. Det har måske siddet på en kiste. Kården har tilhørt Chr. Frederich Bjelke. Mindepladen er over Henrik Bjelke (død 1683) og hustru Edele Ulfeld (død 1676).

Deres kister står i det udvendige kapel sammen med deres søns, Chr. Frederich Bjelkes kiste (død 1709). De blev oprindelig begravet i kirkens gravkammer under koret.

Døbefonten er fra den sidste fjerdedel af 1100-tallet og stammer fra tiden, da kirken blev bygget. Fonten, der er firkløver- formet og er hugget i én sten. Den er et udtryk for smuk romansk stenhuggerkunst og vidner om styrken i den tids kristendom. Den er af Slagelse-typen og er pla- ceret midt foran alteret. Dåbsfadet er fra 1611 og skænket af godsejer Niels Vind til godserne Ullerup og Grundet.

Orglet er fra 1960'erne og fremstillet hos orgelfirmaet I. Starup og Søn, Fælledvej, København. Det har 6 stemmer, 1 manual og pedal. Pulpituret er lavet samtidig med prædikestol og bænke, da kirken blev renoveret i 1979-84.

Fællesgraven på Næsby Kirkegård.

Helt op mod vor tid har Næsbyholms ejere anvendt Næsby Kirke som gravkirke. Efter at begravelser i kirken blev forbudt i 1806 blev Næsbyholms ejere, Christian Rønnenkamp og hans hustru, Jessy, begravet på kirkegården.

C. og J. Rønnenkamp opførte i 1871 Christiansdal Kloster, der blev tegnet af arkitekt Christian Hansen. Beboerne herfra har gravplads nær den Rønnenkampske mindelund, på en udvidelse af den oprindelige kirkegård. Det er de mørke gravsten i græsplænen.

Fotobeskrivelse af Næsby Kirke